سیر تا پیاز


کتاب های سیر تا پیاز گاج از جمله کتاب های کمک آموزشی است که علاوه بر پوشش دهی تمامی مطالب کتاب درسی، مطالب را در قالب کتابی خود آموز ارائه می دهد. این کتاب دارای درسنامه ای جامع و کاربردی استان هم برای هر فصل به صورت جداگانه.  
مطالب کتاب سیر تا پیاز گاج به آموزش، پرسش های تستی، و نمونه سوالات تشریحی است. که در دو جلد آموزش و بانک تست  ارائه می شود.

در بخش آموزش کتاب سیر تا پیاز گاج، به بررسی و آموزش تمام مطالب درسی مطابق با کتاب درسی پرداخته شده است. در این بخش از کتاب به بررسی کامل مفاهیم و نکات درسی پرداخته شده است و در خلال درسنامه مثال ها و نمونه سوالات تشریحی عنوان و بررسی شده است. این بخش به بهبود سرعت روند آموزش کمک بسیار شایانی می کند.

در بخش دوم این کتاب یعنی سوالات تشریحی، مولفین با توجه به اختصاص مباحث درسی در امتحانات نهایی و استاندارد های آموزش و پرورش به طرح نمونه سوالات تشریحی پرداخته است.

در بخش سوم نیز به بررسی تست های المیپاد ها تیز هوشان و نور های سراسری  و تالیفی و نمونه دولتی پرداخته شده است، پس از مطالعه درسنامه و حل تمارین و نمونه سوالات تشریحی، می توانید با درصد تسلط بیشتری به مطالب به حل تست های گوناگون بپردازید و سطح تسلط خود را محک بزنید.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی