تحویل سفارش

زمان تحویل سفارش برای عزیزان تهرانی که قبل از ساعت 16 ثبت سفارش نمایند همان روز در بازه زمانی 18 تا 21 ارسال رایگان تحویل داده می شود اگر بعد از ساعت 16 ثبت سفارش انجام داده شود روز بعد در بازه ی زمانی 18 تا 21 تحویل داده می شود. 

برای عزیزان خارج از تهران سه نوع ارسال وجود دارد 

نوع اول:پست تیپاکس که در 1 الی 2 روز کاری تحویل مشتری داده می شود هزینه ی  این نوع ارسال پست 15 هزار تومان می باشد .

نوع دوم: پست پیشتاز که در 2 الی 4 روز کاری تحویل مشتری داده می شود هزینه ی این نوع ارسال پست 10 هزار تومان می باشد .

نوع سوم: پست سفارشی که در بازه ی زمانی 4 الی 7 روز کاری تحویل مشتری داده می شود هزینه ی این نوع ارسال پست 7 هزار تومان می باشد .